Kalender

 <<  < apr. 2020 >   >>
ZMDWDVZ
1234
56
7
891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Vandaag jarig

Billy Holiday (1915)
Fever Ray (1975)
Florian Schneider (1947)
Janis Ian (1951)
John Oates (1949)
Patricia Paay (1949)


Algemene voorwaardenARTIKEL 1: Algemeen
Lid 1. Algemeen
Naam:
Tickets4U BV

Handelsregister:
Kamer van Koophandel te Amsterdam (nummer: 34217084).

Doelstelling:
Het bemiddelen in de aan- en verkoop van entreebewijzen van evenementen in de breedste zin van de betekenis.

De algemene voorwaarden van Tickets4U BV zijn opgesteld met als doel duidelijkheid te scheppen tussen de kopende partij en verkopende partij, Tickets4U BV i.v.m. betalings- en leveringsverplichtingen van beide.

Op alle genoemde prijzen is de margeregeling van toepassing. Dit houdt in dat over deze prijzen geen BTW in rekening wordt gebracht.

Lid 2. Toepassing Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tickets4U BV en de kopende partij c.q verkopende partij. De algemene voorwaarden zijn van toepassing, ongeacht de vestigingsplaats van de bij die overeenkomst betrokken partijen en ook ongeacht de plaats waar de overeenkomst tot stand is gekomen dan wel ten uitvoer wordt gebracht.

Lid 3. Aanvaarding
Het doen van een bestelling houdt in dat de toepasselijkheid van deze voorwaarden wordt aanvaard. Indien de kopende partij zich niet kan verenigen met de inhoud van de voorwaarden dient de kopende partij schriftelijk en gemotiveerd binnen 72 uur na de overeenkomst te protesteren tegen de inhoud van deze.

ARTIKEL 2: Het tot stand komen en de inhoud van de overeenkomst
Lid 1. Het tot stand komen van de overeenkomst
Een overeenkomst tussen Tickets4U BV en de kopende partij, komt tot stand, middels:

- een online bestelling op de site www.tickets4u.nl
- een e-mail naar info@tickets4u.nl

Op de overeenkomst tussen de partijen is altijd van toepassing het Nederlands recht en bij het ontstaan van een juridisch conflict de rechter van de rechtbank Zaanstad in eerste instantie bevoegd om van de zaak kennis te nemen.

Lid 2. Herroeping
Een gedaan aanbod van Ticket4U is vrijblijvend en kan indien nodig door Tickets4U BV worden herroepen, doch uiterlijk binnen†72 uren na aanvaarding van de overeenkomst. Herroeping wegens correctie van fouten in de prijsberekening van Tickets4U BV is toegestaan.

Indien de kopende partij de bestelling niet binnen 7 dagen heeft voldaan, is Tickets4U BV gemachtigd de bestelling zonder tegenbericht en zonder opgave van redenen te annuleren.

Lid 3. Verplichtingen kopende partij
De kopende partij verstrekt Tickets4U BV alle gewenste gegevens bij het sluiten van de overeenkomst. Indien de kopende partij hierin te kort schiet of de juistheid van gegevens niet aannemelijk wordt geacht, kunnen de hierdoor ontstane kosten op de wederpartij worden verhaald en kan de overeenkomst worden ontbonden.

Wanneer de bestelde entreebewijzen niet worden afgehaald voor het evenement of wanneer de koper niet via zijn/haar eigen login de bestelling online op onze website annuleert, dan is de gedane bestelling nog steeds van kracht en zal het overeengekomen bedrag alsnog in rekening worden gebracht bij de koper.

Wanneer de wederpartij met de tijdige betaling in gebreke blijft, wordt er aanspraak gemaakt op een contractuele rente van 0,5% per maand.

ARTIKEL 3: Betaling
Lid 1. Prijzen
De prijzen zijn gebaseerd op kostenfactoren zoals eventuele vervoerskosten, sociale lasten, tussenhandel, belastingen enzovoorts geldend op het moment van de aanbieding c.q. de overeenkomst tussen de kopende partij en Tickets4U BV. Onvoorziene veranderingen in bovengenoemde kostenfactoren ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

Een eerder tot stand gekomen overeenkomst, geldt niet automatisch voor nabestellingen.

Lid 2. Betaling
Tickets4U BV biedt een aantal betalingsmethoden aan waarvan gebruik gemaakt kan worden. De entreebewijzen worden pas verzonden of overhandigd zodra de betaling op de rekening van de Tickets4U BV is bijgeschreven of contant is voldaan.

Tickets4U BV is gemachtigd om een aanbetaling te vragen van 20% van het totale bedrag per reservering met een minimum bedrag van†Euro 10,00 per entreebewijs.

ARTIKEL 4: Leveringsmethoden
Na tot stand komen van de overeenkomst kan de kopende partij kiezen uit de volgende leveringsmethoden:

Lid 1. Aangetekend verzenden
Kosten hiervan zijn Euro 4,50 voor zendingen binnen Nederland. Na betaling van de bestelling en de verzendkosten wordt de bestelling via aangetekende post van de TNT Post verzonden. TNT doet haar bezorging binnen 3 dagen nadat deze door Tickets4u is verzonden.
Indien de TNT post medewerker niet in staat is de zending persoonlijk af te geven zal de zending naar het dichtstbijzijnde postkantoor worden verstuurd, alwaar het vanaf de volgende werkdag afgehaald kan worden tot 2 weken blijft liggen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een schriftelijke melding van TNT post.

Lid 2. Aangetekend met waarde aangifte verzenden
Kosten hiervan zijn Euro 9,50 voor zendingen binnen Nederland. Na betaling van de bestelling en de verzendkosten wordt de bestelling via aangetekende post met waarde aangifte van de TNT Post verzonden. TNT doet haar bezorging binnen 3 dagen nadat deze door Tickets4u is verzonden.
Indien de TNT post medewerker niet in staat is de zending persoonlijk af te geven zal de zending naar het dichtstbijzijnde postkantoor worden verstuurd, alwaar het vanaf de volgende werkdag afgehaald kan worden tot 2 weken blijft liggen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een schriftelijke melding van TNT post.

Lid 3. Verzenden met garantiepost
Kosten hiervan zijn Euro 6,50 voor zendingen binnen Nederland. Na betaling van de bestelling en de verzendkosten wordt de bestelling per garantiepost van de TNT Post verzonden. TNT doet haar bezorging binnen 3 dagen nadat deze door Tickets4u is verzonden. De zending is verzekerd tot maximaal†Euro 46,00.
Indien de TNT post medewerker niet in staat is de zending persoonlijk af te geven zal de zending naar het dichtstbijzijnde postkantoor worden verstuurd, alwaar het vanaf de volgende werkdag afgehaald kan worden tot 2 weken blijft liggen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld middels een schriftelijke melding van TNT post.

Lid 4. Verzenden zonder aantekenen
Dit gebeurd kosteloos maar het risico ligt volledig bij de kopende partij. Na betaling van de bestelling wordt de bestelling per gewone post via TNT Post verzonden. Bij vermissing is Tickets4U BV niet aansprakelijk.

Lid 5. Koeriersdienst
Kosten hiervan zijn Euro 25,00 voor zendingen binnen Nederland. Na betaling van de bestelling en
de verzendkosten wordt de bestelling, binnen 3 werkdagen per koerier naar u verzonden.

Lid 6. Afhalen op het afhaalKantoor van Tickets4u
De kopende partij kan op afspraak de gereserveerde entreebewijzen binnen 1 week, na het afsluiten van de overeenkomst afhalen. Na deze termijn kan zonder tegenbericht de overeenkomst worden ontbonden door Tickets4U BV.
Afhalen op locatie is alleen mogelijk wanneer dit wordt aangegeven bij het desbetreffende concert/evenement.

Lid 7. E-tickets:
Deze kunnen besteld en verzonden worden zolang de voorraad strekt.

Wat is een E-ticket?†
Een E-ticket (Electronic-ticket) verleent evenals een traditioneel papieren toegangsbewijs het recht op toegang tot een concert-, theater-, sport- of ieder ander vergelijkbaar evenement.†U krijgt de E-ticket in de hand door deze eenvoudig zelf uit te printen. Dit biedt u de mogelijkheid een toegangsbewijs nog kort voor het begin van een evenement te boeken.†Zodra uw betaling door ons is verwerkt, worden uw E-tickets zo spoedig mogelijk naar u verzonden. Meer informatie over uw verzending ontvangt u in uw orderbevestiging daar dit per evenement verschilt. Voor het openen van uw E-ticket hoeft u enkel te beschikken over het programma Acrobat Reader vanaf versie Adobe Reader 6.0.1. Deze software is kosteloos beschikbaar en kunt u hier eenvoudig downloaden.†Gebruik voor het printen normaal wit papier van het formaat A4. Let u er hierbij alstublieft op dat u kiest voor een print van hoge kwaliteit. Maak geen gebruik van de spaarmodus. Ook is een Laserjet boven een Inktjet aan te bevelen in verband met het risico op streeptrekking bij de Inktjet. De print moet verricht worden met een printgrootte tussen 93% en 100%.†Het E-ticket kan met alle reguliere zwart/wit- en kleurenprinters worden geprint. Indien uw print niet duidelijk is, kunt u uw E-ticket opnieuw uitprinten in de rubriek `mijn T4u`. De tweede print onderscheidt zich niet in waarde van de eerste uitdraai. Tevens geldt dat door een tweede print de waarde van uw aankoop zich niet verdubbeld. Het toegangsbewijs verleent u een eenmalig toegangsrecht en wordt met de eerste controle van de streepjescode bij de toegang tot het evenement afgeboekt. Ieder volgende kaart met een identieke streepjescode wordt geweigerd.†Mocht u nu nog steeds problemen ondervinden met uw E-ticket, neemt u dan direct contact op met ons kantoor via het telefoonnummer 075-6122229 en luistert u aandachtig naar het keuze menu.†Let u er alstublieft op dat een E-ticket ook bij vermenigvuldiging, bijvoorbeeld door meervoudig uitprinten of kopiŽren, slechts ťťn enkel persoon het recht tot toegang verleent.††Het E-ticket is evenals het traditionele toegangsbewijs van omruiling en teruggave uitgesloten.

Lid 8. Harde kaarten:
Indien het evenement binnen 2 werkdagen na de bestelling plaats vindt, dan kunnen de entreebewijzen alleen worden afgehaald. De kopende partij kan dan telefonische een afspraak maken met Tickets4u over de afhaling van de bestelde entreebewijzen.
Wanneer de kopende partij deze entreebewijzen niet op het afgesproken tijdstip ophaalt, is Tickets4U BV gemachtigd de bestelling te laten vervallen en deze entreebewijzen aan derden te verkopen. Wanneer het Tickets4U BV niet lukt de entreebewijzen aan derden te verkopen, zullen de volledige kosten alsnog verhaald worden op de persoon die de bestelling geplaatst heeft en niet heeft geannuleerd en/of afgehaald. Tenzij anders overeengekomen.

Lid 9. Afhalen op locatie
De kopende partij kan op afspraak de gereserveerde entreebewijzen bij de ingang van het evenement bij 1 van onze medewerkers op vertoon van uw legitimatie en met uw orderbevestiging, na het afsluiten van de overeenkomst afhalen.
Dit kan van een uur voor aanvang tot de aanvang van het evenement. Na deze termijn kan zonder tegenbericht de overeenkomst worden ontbonden door Tickets4U BV.
Afhalen op locatie is alleen mogelijk wanneer dit wordt aangegeven bij het desbetreffende concert/evenement.

Lid 10. Annulering
Wanneer de entreebewijzen nog niet afgehaald of betaald zijn, voor een evenement welke over, langer dan 2 weken plaatsvindt, zullen bij annulering geen verdere kosten in rekening worden gebracht. Indien de zending reeds betaald is en/of afgehaald, kunnen de entreebewijzen niet meer geretourneerd of geannuleerd worden.
Wanneer de annulering binnen 2 weken voor het concert/evenement plaatsvindt, wordt er 25% van de overeengekomen verkoopprijs van het betreffende product, plus de overeengekomen servicekosten in rekening gebracht aan de koper.
Wanneer de annulering 1 week voor het concert/evenement of binnen 1 week voor het concert/evenement plaats vindt, wordt er 50% van de overeengekomen verkoopprijs van het betreffende product, plus de overeengekomen servicekosten in rekening gebracht aan de koper.
Wanneer de annulering binnen 24 uur voor aanvang van het concert/evenement plaats vindt, wordt er 75% van de overeengekomen verkoopprijs van het betreffende product, plus de overeengekomen servicekosten in rekening gebracht aan de koper.
Annuleren is mogelijk via het onderdeel 'Mijn T4U' op onze website.

Wanneer de wederpartij met de tijdige betaling in gebreke blijft, wordt er aanspraak gemaakt op een contractuele rente van 0,5% per maand.

ARTIKEL 5: Onvoorziene omstandigheden en risicoverdeling
Lid 1. Overmacht, onvoorziene omstandigheden en aansprakelijkheid
Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming of onzorgvuldigheid van derden die Tickets4U BV niet kan worden toegerekend, waardoor Tickets4U BV niet in staat is zijn diensten te verrichten.

Lid 2. Failisement organisator evenement
Indien een evenement afgelast wordt in verband met faillissement van de organisator dan wel de promotor dan wel de lokatie van het evenement valt dit onder overmacht. Tickets4u bv zal een eis tot retour betaling indienen bij de aangestelde curator en bewindvoerder. Zodra Tickets4u bv haar gelden retour ontvangen heeft zal dit zo spoedig mogelijk aan haar klanten retour betaald worden. Indien er maar een†percentage uitbetaald wordt door de curator zal dit percentage verdeeld worden over de klanten van Tickets4u bv.

Lid 3. Verplaatsing evenement
Bij een verschuiving van een evenement behouden uw tickets zijn geldigheid. Nadere informatie ontvangt u via een service e-mail.

Lid 4. Afgelasting evenement
Bij afgelasting van een concert/evenement zal 100% van de door de koper betaalde prijs van het toegangsbewijs retour betaald worden. Deze terugbetaling kan plaatsvinden middels terugboeking, krediet of verrekening met de verkoopprijs van een nieuw toegangsbewijs.

Lid 5. Geldigheid toegangsbewijs
De kopende partij verklaart bekend te zijn met het feit dat Tickets4U BV een niet officiŽle verkoper van entreebewijzen is. De kopende partij verklaart bekend te zijn met het feit dat organisatoren van een evenement en/of de officiŽle aanbieders van de entreebewijzen er toe kunnen overgaan de door een wederverkoper aangeboden entreebewijzen te blokkeren of anderszins ongeldig te maken. Partijen komen overeen dat in een dergelijke situatie Tickets4U BV het aankoopbedrag van het entreebewijs zal restitueren of het betreffende entreebewijs zal vervangen voor een ander entreebewijs tenzij de blokkering van de tickets door toedoen van de kopende partij is gekomen. Bijvoorbeeld door het delen van informatie op de ticket met derden. Deze terugbetaling kan plaatsvinden middels terugboeking, krediet of verrekening met de verkoopprijs van een nieuw toegangsbewijs.

ARTIKEL 6: Wijzigingen/Aanvullingen
De onderneming heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Deze wijzigingen en/of aanvullingen hebben geen terugwerkende kracht.